DEN HAAG - De Nederlandse kantorenmarkt is "bijzonder ongezond". Veel kantoren staan momenteel leeg, en de verwachting is dat de leegstand verder toeneemt. Dat stelt de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) maandag in een jaarlijkse rapportage.

Volgens de NVB staat de leegstand van 6,4 miljoen vierkante meter in schril contrast met de 1,4 miljoen vierkante meter waarvoor vorig jaar een bouwvergunning is verleend.

De brancheorganisatie rekent op een afzwakkende economie en verwacht dat de vraag nog verder zal zijn afgenomen tegen de tijd dat de nieuwe kantoren worden opgeleverd.

Golfbewegingen

De NVB vindt dat gemeenten, ontwikkelaars en beleggers onvoldoende anticiperen op economische golfbewegingen en maant tot terughoudendheid met nieuwbouwplannen.

De brancheorganisatie pleit er verder voor dat gemeenten een "integrale kantorenvisie" opstellen met daarin aandacht voor zowel nieuwbouw als sloop, renovatie en herbestemming.