DEN HAAG - De Tweede Kamer moet haast maken met de behandeling van een belangrijke aanpassing in het huwelijksvermogensrecht. Dat hebben veertien hoogleraren notarieel recht in een open brief laten weten.

De wijziging houdt in dat schoonkinderen niet langer automatisch delen in de erfenis van hun schoonouders. Bij scheiding moet de erfenis in principe alleen nog naar de eigen kinderen gaan.

Christenunie

Het voorstel voor de wijziging ligt al twee jaar bij de Tweede Kamer op behandeling te wachten. De Christenunie heeft in oktober om uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel gevraagd.

Gemeenschap van goederen

Momenteel komen erfenissen van mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd terecht in hun gezamenlijke vermogen. Bij echtscheiding heeft de ex-partner van het kind dat heeft geërfd aanspraak op de helft van de erfenis.

Eigen kinderen

Veel erflaters willen dat hun nalatenschap uitsluitend naar de eigen kinderen gaat. Daarvoor moeten zij naar de notaris voor een uitsluitingsclausule in het testament. Een groot deel van het notarisbezoek heeft hiermee te maken. Nederland vormt nu internationaal gezien een uitzondering.