BRUSSEL - Vrouwen en homo's mogen niet uitgesloten worden van politieke ambten als die beschouwd worden als werk. Europees Commissaris Vladimir Spidla (Sociale Zaken) heeft dat geantwoord op vragen van Europarlementslid Sophie in 't Veld (D66).

Hij baseert zich op een Europese richtlijn tegen discriminatie op het werk.

De D66'ster doelde met haar vragen specifiek op de SGP en ChristenUnie. De SGP laat geen vrouwen toe op verkiesbare plaatsen. De ChristenUnie onderzoekt momenteel of homo's de partij kunnen vertegenwoordigen.

Tevreden

In 't Veld reageerde donderdag zeer tevreden met het antwoord: "Politieke ambten zijn gewoon werk. De Europese Commissie kan dus een procedure tegen Nederland beginnen als de staat zelf onvoldoende optreedt."

Een woordvoerder van de ChristenUnie zei in een reactie dat zijn partij geen homoseksuelen weert uit politieke functies en dat ook niet overweegt te doen. De ChristenUnie onderzoekt volgens de zegsman "slechts of ze de christelijke levensstijl die van haar vertegenwoordigers mag worden verwacht, in een code moet vastleggen".

Afwachten

Een woordvoerder van de SGP stelde dat zijn partij inmiddels enige ervaring heeft met juridische procedures op dit gebied en daar ook nu nog in verwikkeld is. Of er een Europese procedure bijkomt "wachten we dan maar rustig af", aldus de zegsman.

Het gaat volgens hem om "een heel principiële discussie" over de verhouding tussen grondrechten, zoals het gelijkheidsbeginsel, vrijheid van vereniging en van godsdienst, die nog lang kan duren.

Cassatie

De SGP stelde in december cassatie in tegen een arrest van het Haagse gerechtshof dat de Staat verplicht op te treden tegen vrouwendiscriminatie bij de Staatkundig Gereformeerde Partij.

De rechtszaak is onder meer relevant voor de overheidssubsidies voor de SGP. De Europese Commissie spreekt zich niet uit over de subsidie. "Overheidsfinanciering voor politieke partijen valt niet onder de EU- richtlijnen en wordt volgens het nationale recht geregeld", aldus commissaris Spidla.