TILBURG - Flexibiliteit en deelname van zoveel mogelijk werknemers zijn belangrijke instrumenten om een vergrijzende economie draaiend te houden. Econome Anne Gielen stelt dat in een proefschrift dat ze volgende week verdedigt aan de Universiteit van Tilburg.

Gielen gaat ervan uit dat een grote groep inactieve ouderen aan het werk moet. Ze onderzocht hoe zij gestimuleerd kunnen worden.

Oudere vrouwen moeten volgens haar de kans krijgen minder of flexibel te werken. En met een winstafhankelijke beloning is het voor bedrijven interessant ouderen langer aan het werk te houden en in hen te investeren.

Op een flexibele arbeidsmarkt waarin mensen makkelijker van baan wisselen, komen ouderen minder snel aan de zijlijn te staan, aldus de econome.