AMSTERDAM - Het aantal WW-uitkeringen is 2002 met 38.000 gestegen tot 204.000. Dat is eenkwart meer dan eind 2001. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voorde Statistiek (CBS) die dinsdag bekend zijn gemaakt.

Het is de eerste toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen na zeven jaardaling. In de jaren 1995 tot en met 2001 daalde het aantal WW-uitkeringen voortdurend. In deze periode nam het aantal WW-uitkeringen met 239 duizend af. In december 2001 werd het laagste punt in tien jaar bereikt: 166 duizend. Daarna sloeg de daling om in een stijging. Eind 2002 lag het aantal WW-uitkeringen met 204 duizend bijna een kwart hoger dan een jaar eerder.

WW-uitkeringen seizoengecorrigeerd, 1993-2002:

Eind 2002 ging 58 procent van de WW-uitkeringen naar mannen en 42 procent naar vrouwen. Onder mannen was de groei het sterkst. De forse stijging in 2002 komt voor 68 procent voor rekening van mannen. Onder mannen was de groei het sterkst. Met name in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar nam het aantal WW-uitkeringen toe.

Het seizoen beïnvloedt het aantal WW-uitkeringen. Gedurende de wintermaanden neemt de WW vooral bij mannen toe. Deze tijdelijk werkloze mannen komen vooral voor in sectoren waar de werkgelegenheid afhankelijk is van de seizoenen, zoals de bouw, de land- en tuinbouw en de horeca. Het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen, is veel minder onderhevig aan dit jaarlijks terugkerende patroon.

WW-uitkeringen verstrekt aan mannen, 1993-2002:

Wanneer het aantal WW-uitkeringen afneemt, wordt ook de seizoencorrectie kleiner.