DEN HAAG - Ongeveer 12 procent van de woningen heeft een ernstig defect aan de gas- of elektrische installatie. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Ella Vogelaar voor Wonen.

De bewindsvrouw vindt dat geisers zonder luchtafvoer en andere open verbrandingstoestellen die koolmonoxidevergiftiging kunnen veroorzaken, niet meer geplaatst moeten worden. Waar zulke apparaten wel zitten, moeten ze versneld worden vervangen.

Kachels en cv-ketels

Naast geisers zonder afvoer vormen ook gaskachels en verouderde cv-ketels een probleem. Uit het onderzoek blijkt wel dat woningen minder gevoelig zijn geworden voor geluidshinder en minder problemen hebben met vocht en schimmels.

Milieuvriendelijker

Ook zijn huizen milieuvriendelijker geworden. Energiebesparende maatregelen mogen alleen niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit in woningen, vindt Vogelaar.

Toch zorgen veel milieuvriendelijke mechanische ventilatiesystemen voor problemen. In 30 tot 65 procent van de nieuwbouwwoningen met zo'n systeem wordt de lucht in keukens, toiletten en badkamers te slecht ververst.

Vaak is het systeem verkeerd geïnstalleerd, of zetten mensen het apparaat op halve stand om zij last hebben van het geluid. Vogelaar wil daarom vastleggen hoeveel herrie mechanische ventilatiesystemen maximaal mogen voortbrengen.

Voorschriften

De bewindsvrouw vindt dat bouwbedrijven de voorschriften over gezondheid en energiezuinigheid beter moeten naleven.