VOORBURG - Ruim 225.000 mensen hebben eind juni vorig jaar een door de gemeente aangeboden re-integratieproject gevolgd. Dat heeft het Centreaal Bureau voor de Statistiek woensdag bekendgemaakt.

Het doel van re-integratietrajecten is om werklozen snel aan betaald werk te helpen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van scholing, werkervaringsplaatsen en kinderopvang.

Eind juni vorig jaar volgden meer vrouwen (125.810) dan mannen (99.290) een re-integratietraject. Ruim de helft was veertig jaar of ouder. Het aantal niet-westerse allochtonen en autochtonen in een traject is ongeveer gelijk.