AMSTERDAM - Kinderopvang wordt onbetaalbaar voor mensen die weinig verdienen of van hunbaas geen bijdrage krijgen in de kinderopvang. Het aantal opvangplaatsen voorbijvoorbeeld herintreders gaat afnemen, zo voorspellen de ouderorganisatieBoink en de grote opvangaanbieder Alcides. Dat schrijft Trouw.

Het blijkt dat in slechts zestig procent van de CAO's is afgesproken datwerkgevers bijdragen aan de opvangkosten, terwijl het kabinet eerder uitgingvan negentig procent. "In de nieuwe ronde CAO's zie je alleen verslechteringen:werkgevers betalen hoogstens nog maar de helft van de kosten", zegtBoink-directeur G. Jellesma in de krant.