DEN HAAG - Burgers moeten met geld van de gemeente zelf besluiten kunnen nemen over de inrichting van hun wijk. Dat bleek donderdag uit een enquête van Nicis Institute onder 238 raadsleden en 12 wethouders van grote steden.

Volgens de deelnemers aan het onderzoek van het maatschappelijk topinstituut moet het gemeentebestuur wel de regie houden over het beleid. Een wijkreferendum om besluiten te forceren gaat de gemeentelijke bestuurders te ver.

Oplossingen

Toch is het vertrouwen van de gemeentelijke bestuurders in burgers groot. Negen op de tien is van mening dat de burgers goede oplossingen kunnen bedenken voor problemen in hun stad.

Ruim een derde van de deelnemers vindt echter dat hiervoor te weinig financiële middelen zijn.

Spagaat

Volgens wetenschappelijk directeur Wim Hafkamp van Nicis zitten de gemeentelijke bestuurders in een spagaat. "Enerzijds zie je dat ze burgers vertrouwen als het gaat om initiatieven en anderzijds dat er in de praktijk weinig van terechtkomt."

De raadsleden en wethouders noemen de hooghartige houding van de gemeente, bureaucratie en starre procedures als redenen voor het mislukken van burgerinitiatieven.