VOORBURG - Bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben een arbeidshandicap. Dit betekent dat een op de zeven mensen door een handicap, ziekte of een langdurige aandoening in het werk of in het krijgen daarvan wordt belemmerd, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het CBS heeft deze cijfers mede op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken opgesteld. De arbeidsgehandicapten nemen in mindere mate deel aan het arbeidsproces dan hun geheel gezonde collega's. Van de mensen met een beperking in de leeftijd van 15 tot 64 jaar heeft de helft een baan. Van de totale beroepsbevolking werkt tweederde.

Een deel van de mensen die door hun ziekte of handicap thuis zitten, wil wel werken. Bijna 11 procent zou wel 12 uur of meer aan de slag willen. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde onder de totale niet-werkzame bevolking, aldus het CBS.

Het grootste deel van de arbeidsgehandicapten, 60 procent, heeft volgens het CBS rug- en gewrichtsklachten. Van hen heeft ongeveer de helft betaald werk. Een kwart heeft psychische klachten, die een groter effect op het werkende leven hebben. Slechts eenderde van de mensen met psychische problemen heeft een baan. Een groot deel van hen zou wel in deeltijd willen werken.