AMSTERDAM - De Franse Federatie van Exporteurs van Wijn en Sterke drank heeft donderdag eendaling in de export naar de Verenigde Staten gemeld in de maand maart. Defederatie vreest voor verliezen als gevolg van het verzet van de Fransepresident Jacques Chirac tegen de door de Verenigde Staten geleide oorlog inIrak.

We hebben geen bewijzen voor een boycot als zodanig, maar maart was niet goed,in tegenstelling tot januari en februari, zei Louis-Fabrice Latour, directeurvan de vereniging van exporteurs. De federatie is van plan een brief aan deFranse president te schrijven waarin zij haar zorgen uitspreekt over eenmogelijke Amerikaanse boycot. De federatie heeft nog geen exacte cijfers voorde maand maart, maar weet al wel dat de export naar de VS de eerste twee mandenvan het jaar groeide met 16 procent.

In de Verenigde Staten heeft het standpunt van de Franse regering anti-Fransegevoelens losgemaakt. Sommige Amerikanen, onder wie parlementsleden, riepen optot een boycot. Foto's van Amerikanen die Franse wijn op straat goten gingen dehele wereld over.