AMSTERDAM - Bouwbedrijven blijken nog steeds illegale prijsafspraken te maken. DeNederlandse Mededingingsautoriteit heeft in maart en in het begin van april bijdiverse invallen een aantal aantekeningen gevonden die daarop wijzen. Datzeiden demissionair minister Henk Kamp van Volkshuisvesting en staatssecretarisJoop Wijn van Economische Zaken donderdag in de Tweede Kamer.

Het kabinet zal dit najaar nieuwe regels opstellen voor het aanbesteden vanbouwopdrachten. De regels zullen nog dit jaar van kracht worden en moetenillegale prijsafspraken verder ontmoedigen.

De nieuwe regels zullen tijdelijk gaan gelden tot er in 2006 een nieuweaanbestedingswet is. Het kabinet wil onder andere dat aannemers in de toekomstkunnen bewijzen dat een opdrachtgever verkeerd heeft gerekend als die vindt dathet laagste bod veel te hoog uitvalt. Daarmee wil het kabinet de bewijslastomkeren. Ook mogen dan de biedingen van de andere kandidaten worden geopend,zodat kan worden nagegaan of er wel sprake van serieuze concurrentie was. Totdusver is het openen van alle biedingen verboden.