AMSTERDAM - De vakcentrale FNV en ondernemingsorganisatie VNO-NCW hebben weinig zin dit voorjaar een centraal akkoord af te spreken over bijvoorbeeld loonmatiging of andere arbeidszaken. Dat blijkt donderdag uit reacties van beide organisaties.

FNV-voorzitter L. de Waal stelt nadrukkelijk weinig zin te hebben in het halfjaarlijkse overleg van de sociale partners, waarbij doorgaans ook het kabinet aanschuift. "Wij praten alleen over loonmatiging als er eerst afspraken kunnen worden gemaakt over de topinkomens. Punt één in elk centraal overleg is voortaan: laten de werkgevers eerst met een concreet voorstel komen om die zelfverrijking aan de top in te dammen."

Werkgeversorganisatie VNO-NCW reageert onverschillig op de opmerkingen van De Waal. "Dan maar geen centraal akkoord", zegt directeur N.J. van Kesteren. "Er is toch al geen sprake van echte voorbereidingen op een centraal overleg. Als De Waal zulke dingen wil roepen, dan moet hij dat maar doen. Hij bewijst zijn leden er geen dienst mee."

VNO-NCW

De verontrusting over de stijgende lonen aan de top van Nederlandse ondernemingen noemt het VNO-NCW overigens wel begrijpelijk, maar tevens vrijwel onontkoombaar doordat grote ondernemingen in internationaal verband opereren. Ook MKB-Nederland toont begrip voor de frustratie van werknemers die worden gevraagd de lonen te matigen en tegelijk berichten lezen over topsalarissen.

De Waal schiet volgens MKB-voorzitter H. de Boer echter te ver door. "Hij moet zich wel realiseren dat hij circa 550.000 ondernemers over het hoofd ziet, die goed zijn voor het leeuwendeel van de werkgelegenheid. Deze middelgrote en kleine ondernemers kennen geen filmsterrensalaris. In tegendeel, zij zien eerder hun inkomen dalen door de economische tegenwind."

Loonmatiging

VNO-NCW en MKB-Nederland hopen wel dat er haast wordt gemaakt met het regeerakkoord, mede in verband met de oplopende werkloosheid. Dat akkoord moet de weg vrijmaken naar loonmatiging, lastenverlichting en innovatie, om de winstgevendheid van bedrijven te ondersteunen.

CNV-voorziter D. Terpstra vindt dat ondernemend Nederland eindelijk "de mouwen moet opstropen" en wat moet ondernemen tegen de zelfverrijking aan de top. De sterk stijgende topinkomens noemt hij moreel verwerpelijk in een tijd dat overal banen verdwijnen en op werknemers een beroep wordt gedaan hun looneisen te matigen.

Problemen

"Maar het is merkwaardig om die discussie nu op een hoop te gooien met de vraag of er een centraal akkoord moet komen. De opstelling van De Waal werkt wellicht contraproductief op een moment dat we kampen met grote sociaal-economische problemen", stelt Terpstra.

De CNV-voorman vindt dat werknemers ook zelf een verantwoordelijkheid hebben om binnen hun bedrijf de discussie over topinkomens aan te snijden. "Ik kan me goed voorstellen dat binnenkort werknemers van ING tijdens de aandeelhoudersvergadering van de bank het werk neerleggen uit protest tegen dit soort praktijken."