DEN HAAG - De uitgaven voor WAO en WW vallen dit jaar in totaal bijna 200 miljoen euro hoger uit dan voorzien doordat de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden tegenvalt. Dat blijkt uit informatie die minister Wouter Bos van Financiën woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een tegenvaller van circa 90 miljoen euro in de WAO wordt veroorzaakt doordat het aantal WAO'ers minder snel daalt dan verwacht. Dat komt onder meer doordat de herkeuringen voor arbeidsongeschikten in de leeftijd tussen 45 en 50 jaar zijn versoepeld.

De daling van de werkloosheid gaat ook minder snel dan bij de opstelling van de miljoenennota voor volgend jaar was verwacht. Daardoor zijn de WW-uitgaven 100 miljoen hoger dan geraamd.