AMSTERDAM/UTRECHT - De vakbeweging is ongerust over de snel oplopende werkloosheid. “Het begint dramatisch te worden en zeker als je je bedenkt dat het CDA en de VVD nu met plannen rondlopen om flink te bezuinigen op het arbeidsmarktbeleid”. Dat zei FNV-voorzitter L. de Waal donderdag in reactie op de jongste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens de voorman van de vakcentrale CNV D. Terpstra is de werkloosheid voorbij een kritisch punt geschoten: "De seinen gaan van oranje op rood". Hij hoort van zijn onderhandelaars dat bedrijven aanvankelijk wachtten op betere tijden. Nu dat te lang gaat duren, beginnen ze te saneren.

'Sociale onrust'

"Dat benadrukt weer dat er snel een regeerakkoord moet komen", aldus Terpstra. "Dat kan de politiek in beweging zetten." Hij wil niet dat het laatste CDA-plan dan de basis wordt. Dat zou betekenen dat er bezuinigd wordt op de WW en de VUT. "Dan voorspel ik grote sociale onrust".

De Waal vreest bovendien de plannen om de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) af te schaffen. Opheffing van de raad was een van de voorstellen van het CDA in de formatie met de PvdA, maar ligt volgens de FNV-voorzitter nog steeds op tafel. De bezuinigingsmaatregel zou 70 miljoen euro moeten opleveren.

De RWI is vrij nieuw en is in januari 2002 opgericht als overlegorgaan van vakbonden, werkgeversorganisaties en gemeenten. De raad adviseert de minister van Sociale Zaken over werk en inkomen en bepaalt onder meer welke werkgelegenheidprojecten subsidie krijgen. De Waal: "Het zou echt zorgelijk zijn als de RWI verdwijnt, want de raad heeft juist het initiatief genomen op het gebied van de bestrijding van jeugdwerkloosheid."

Jeugdwerkloosheid

Volgens de FNV-voorman dreigen de huidige schoolverlaters een verloren generatie te worden als niet wordt ingegrepen. Het Centrum voor Werk en Inkomen waarschuwde eerder deze week ook voor de oplopende werkloosheid onder jongeren. "Jeugdwerkloosheid is namelijk echt een hardnekkig probleem. Zie schoolverlaters die maar niet aan de bak komen en dus geen werkervaring opbouwen, maar eens in het arbeidsritme te krijgen."

De Waal heeft overigens weinig zin om met werkgevers en het toekomstige kabinet te praten over een centraal akkoord. "Wij praten alleen over loonmatiging als er eerst afspraken kunnen worden gemaakt over de topinkomens. Punt één in elk centraal overleg is voortaan: laten de werkgevers eerst met een concreet voorstel komen om die zelfverrijking aan de top in te dammen."

Protest

Ook Terpstra vindt het onverteerbaar dat topmanagers zichzelf hoge salarissen toekennen, terwijl overal banen verdwijnen en werknemers de lonen moeten matigen. "Ik kan me goed voorstellen dat binnenkort werknemers van ING tijdens de aandeelhoudersvergadering van de bank het werk neerleggen uit protest tegen dit soort praktijken."