BRUSSEL - Nederland doet het goed als het gaat om de verbetering van de werkgelegenheid. Toch zou het de maatregelen om het werkaanbod voor vrouwen, oudere werknemers en de werklozen moeten verbeteren.

Dat staat in een voortgangsrapport over de Lissabon-strategie dat dinsdag door de Europese Commissie wordt gepresenteerd. De Lissabon-strategie heeft als doel om met hervormingen economische groei en meer werkgelegenheid te bevorderen.

Het rapport concludeert verder dat Nederland meer aandacht moet geven aan het vermeerderen van het aantal gewerkte uren in de economie en aan publieke uitgaven. Het voegt daaraan toe dat Nederland op dat gebied al goede maatregelen heeft aangekondigd in haar hervormingsbeleid.