DEN HAAG - De PvdA wil voorlopig niet de WW-premie voor werknemers geheel afschaffen, zoals het kabinet van plan is.

Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de regeringspartij zei dinsdag tijdens een debat over de begroting van Sociale Zaken te vrezen voor tekorten in de fondsen voor de werkloosheidsuitkering als de premie voor werknemers per 1 januari 2009 wordt afgeschaft.

Hamer wil van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) eerst een toekomstvisie op de financiering van de WW zien. Zij wil voorkomen dat door structurele tekorten in de WW-fondsen gesneden moet worden in de hoogte en/of duur van de uitkering.

Verbaasd

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum reageerde verbaasd op de uitlatingen van Hamer. Hij wees erop dat het in stand houden van de WW-premie voor werknemers grote gevolgen kan hebben voor de koopkracht in 2009.

In dat jaar wil het kabinet de btw verhogen van 19 naar 20 procent. Dat betekent een lastenverzwaring van 2 miljard euro. Het kabinet compenseert dat met het schrappen van de WW-premie, waarmee ook een bedrag van 2 miljard is gemoeid.

Koopkracht

Hamer zei dinsdag desgevraagd dat het absoluut niet haar bedoeling is een gat te schieten in het koopkrachtplaatje voor 2009. Als uit de toekomstvisie van Donner mocht blijken dat de WW-premie beter behouden kan blijven, moeten er maatregelen komen om de koopkracht overeind te houden, aldus de PvdA-vicefractievoorzitter.

Tijdens het begrotingsdebat bleek dat een groot deel van de Kamer zich zorgen maakt over de fusie tussen uitkeringsinstituut UWV en de Centra voor Werk in Inkomen, de vroegere Arbeidsbureaus. CDA, PvdA en de oppositiepartijen SP en VVD zijn bang dat de samenvoeging ten koste gaat van de dienstverlening aan mensen die werk zoeken en bedrijven die vacatures hebben.

Grens

Verder wil een ruime Kamermeerderheid voorlopig de grens niet verder openstellen voor werknemers uit Oost-Europa, zo werd in het debat nog eens duidelijk. Het was de bedoeling om volgend jaar te bekijken of Roemenen en Bulgaren dan zonder werkgvergunning hier aan de slag kunnen.

Maar de regeringsfracties CDA, PvdA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP en VVD vinden dat te vroeg. Ze wijzen erop dat Nederland al moeite heeft om de grote groepen Polen op te vangen die hier sinds 1 mei zonder vergunning kunnen werken.

Subsidies

De VVD hekelde de maatregelen die het kabinet wil nemen om 200.000 extra mensen aan de slag te krijgen die grote moeite hebben een baan te vinden. Het kabinet wil deze groep via loonkostensubsidies aantrekkelijker maken voor bedrijven.

Volgens de VVD zet dat geen zoden aan de dijk, en had het kabinet beter het ontslagrecht kunnen versoepelen. Over dat laatste wisten de coalitiepartners CDA, PvdA en ChristenUnie ondanks maanden geruzie geen akkoord te bereiken. De regeringspartijen en oppositie pleiten wel eensgezind voor extra maatregelen om ouderen betere kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Minister Donner en staatssecretaris Ahmed Aboutaleb antwoorden de Kamer woensdag.