DEN HAAG - Gemeenten bepalen vanaf volgend jaar weer zelf de hoogte van hun onroerendzaakbelasting (ozb). De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een wetsvoorstel van staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) om de Gemeentewet daartoe aan te passen. Alleen de VVD stemde tegen.

De afgelopen twee jaar stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken de limiet op de ozb vast. Gemeenten mogen dat per 1 januari weer zelf doen, zolang ze gezamenlijk niet door een vastgesteld plafond breken. Overschrijden ze die macronorm wel, dan kan het Rijk ingrijpen door minder geld in het gemeentefonds te storten.

De staatssecretaris heeft bepaald dat de ozb-opbrengst van alle gemeenten samen in 2008 met maximaal 3,75 procent mag stijgen ten opzichte van dit jaar.