DEN HAAG - Het Nederlandse bedrijfsleven ziet 2008 met vertrouwen tegemoet. De verwachtingen zijn iets minder hooggespannen dan vorig jaar, toen het vertrouwen een recordhoogte bereikte, maar het optimisme onder ondernemers blijft onverminderd groot.

Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde jaarlijkse ondernemersenquête van de Kamer van Koophandel.

"Er is een afzwakking van de groeiverwachting, maar we zitten nog steeds erg hoog", aldus voorzitter Thijs Wöltgens van de Kamer van Koophandel (KvK).

"Ik noem het getemperd optimisme. Soms is zo'n afzwakking het begin van een verdere daling. Het kan ook dat, net als na 1995, het vertrouwen volgend jaar nog verder omhoog schiet. Ik ben zelf positief gestemd."

Positief

Uit de enquête, uitgevoerd onder ruim 40.000 bedrijven, blijkt dat ondernemers iets minder positief zijn over de omzet- en exportverwachting. De werkgelegenheid stijgt volgens de ondervraagden volgend jaar juist harder dan in 2007.

Volgens het rapport heeft het bedrijfsleven zich "uitstekend" ontwikkeld in 2007. Het aandeel winstgevende bedrijven steeg het afgelopen jaar van 87 procent naar 89 procent. Het aandeel bedrijven met "voldoende rendement" steeg van 68 procent naar 73 procent.