DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw worstelt met het opstellen van een dierenwelzijnsindex, die komend jaar af moet zijn. Deze index moet laten zien in welke mate dieren een diervriendelijk bestaan hebben geleid voordat ze een lapje vlees worden.

"Om het welzijn van dieren te verbeteren, moet je betrouwbaar kunnen meten", aldus LNV in de Kennisflits Dierenwelzijn.

Daarom heeft het ministerie opdracht gegeven een dierenwelzijnsindex op te stellen. Maar de betrokken partijen lijken niet op een lijn te krijgen, omdat ze allemaal andere belangen hebben.

Consumenten

Zo zien consumentenorganisaties vooral heil in het informeren van de consument, denken dierenbeschermingsorganisaties aan het welzijn van het beest en handelaren en consumenten aan hun portemonnee.

Volgens het ministerie is iedereen in Nederland het erover eens dat er aan het welzijn van productiedieren nog veel te verbeteren valt en dat vaststaat dat de wettelijke minima "geen bevredigende situatie garanderen." De dierenwelzijnsindex moet daar verandering in brengen.

Milieukeur

Wie de index moet gaan beheren staat ook nog niet vast. Dat kan een bestaande of nieuw op te richten organisatie worden. Gedacht wordt aan zoiets als de onafhankelijke Stichting Milieukeur.

In landen als Engeland en Zwitserland bestaan in supermarkten al diervriendelijke huismerken. Volgens de onderzoekers blijkt hieruit dat handel en dierenwelzijn best samen kunnen gaan.