DEN HAAG - De Belastingdienst had moeten weten dat de ingevulde hypotheekrenteaftrek van miljoenen door een belastingplichtige in 2001 niet klopte.

Van het terugeisen van een te veel uitgekeerd bedrag kan daarom geen sprake zijn.

Het is aan de politiek om te bepalen of de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst voor het opsporen van fouten kleiner moet worden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Fout

Die boog zich over een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch vorig jaar in een zaak over een fout ingevulde aangifte. De betrokken belastingplichtige vulde op de aangiftediskette in plaats van 3419 euro 3.419.635 euro als aftrekbare rente in. De fiscus greep herhaaldelijk niet in. Toen de fout uitkwam, volgde een navordering die de belastingplichtige met succes aanvocht.

"In het belang van de wet" wilde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de zaak toch voorleggen aan het hoogste rechtscollege.