DEN HAAG - Als het aan het kabinet ligt, kunnen boeren de komende jaren meer melk gaan produceren. In 2008 zouden de melkquota al met 2 à 3 procent omhoog kunnen, vooruitlopend op het afschaffen van de productiebeperking in 2015.

Dat staat in de reactie van het kabinet op hervormingen in het landbouwbeleid die de Europese Commissie wil doorvoeren.

Verburg

Minister Gerda Verburg (Landbouw) pleitte al eerder voor hogere quota in 2008, omdat de vraag naar melk wereldwijd sterk is gestegen. Het merendeel van de EU-lidstaten steunt deze wens.

Ook naar graan is meer vraag. Daarom steunt het kabinet het Europese voornemen om boeren niet langer te verplichten akkers braak te laten liggen. Deze regel was ingevoerd om productieoverschotten te voorkomen.

Inkomenssteun

Het kabinet wil verdergaan met het loskoppelen van inkomenssteun voor boeren van de productie. Geld zou vooral naar boeren moeten gaan die zich inzetten voor zaken als voedselkwaliteit, milieu en landschapsbehoud.

Aan de uitzonderingen die nog bestonden op dit beleid komt in de periode tot 2013 ook een einde. Dan gaat het onder meer om slachtpremies voor kalveren en aardappelzetmeelpremie.