DEN HAAG - Scholen, kinderdagverblijven en verpleeg- en verzorgingshuizen mogen straks niet meer in de buurt van wegen gebouwd worden die de lucht te veel vervuilen. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Nieuwe instellingen komen op z'n minst 100 meter van de snelweg te staan. Voor provinciale wegen geldt een grens van 50 meter als ook daar de lucht te vuil is. Milieuminister Jacqueline Cramer had de Tweede Kamer al eerder beloofd met bouwgrenzen voor scholen en crèches te komen.

De Kamer pleitte voor een grens van 300 meter, maar Cramer voelde daar niet voor omdat het grote steden in de problemen zou brengen met nieuwe bouwplannen.

Het kabinet roept gemeenten op om vooruitlopend op de nieuwe regels al geen scholen en verpleeghuizen op plekken te bouwen waar bijvoorbeeld fijn stof in de lucht schadelijk kan zijn voor de gezondheid van kinderen en oude of zieke mensen.