DEN HAAG - Het kabinet wil efficiënt omgaan met de ruimte die beschikbaar is voor bedrijventerreinen. Een task force onder leiding van Peter Noordanus, oud-wethouder van Den Haag, moet in mei 2008 advies uitbrengen over de mogelijkheden om bestaande bedrijventerreinen beter te benutten.

Daarmee wordt onnodige aanleg van nieuwe bedrijventerreinen tegengegaan. Milieudefensie voert hiertegen actie en had het liefst gezien dat het kabinet een stap verder zou gaan door de aanleg van nieuwe terreinen te verbieden.