AMSTERDAM - Akzo Nobel heeft over het eerste kwartaal een nettowinst behaald van 139 miljoen euro. Dat is veel minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen het concern met een nettowinst van 234 miljoen euro een sterk kwartaal had. De winst werd 25 miljoen euro gedrukt door eenmalige lasten.

Bekijk hier de video

Het resultaat was lager dan wat analisten in doorsnee hadden verwacht. Akzo had hinder van nadelige valutakoersen van vooral de dollar, pensioenen en de concurrentie bij medicijnen.

Het chemiebedrijf herhaalde woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers dat de winst over heel 2003 aanzienlijk lager komt te liggen dan vorig jaar. De omzet daalde over de eerste drie maanden van dit jaar 6 procent tot 3,3 miljard euro.

Bij de farmaceutische tak Pharma daalde het resultaat met 33 procent, aldus Akzo Nobel. Autonoom bleef de omzet hier gelijk, door valutakoersen en verkopen daalde de omzet met 12 procent.

Het Pharma-onderdeel Organon kreeg te maken met meer concurrentie op het gebied van medicijnen. Zo liep het octrooi op Remeron af. In de Verenigde Staten liep de verkoop van dit antidepressiemiddel met 29 procent terug. Elders in de wereld groeide de omzet met 18 procent. Akzo voert al reorganisaties bij Pharma door, waardoor 800 van de 22.000 banen verdwijnen. Het concern kondigde woensdag aan meer besparingsmaatregelen voor te bereiden. Het wilde woensdag tijdens een persconferentie nog niet vooruitlopen op de bezuinigingen. Wel is duidelijk dat er wereldwijd meer banen gaan verdwijnen. Details geeft Akzo later dit jaar.

Coatings (verf) en Chemicals (chemie) zagen het resultaat met respectievelijk 14 en 10 procent afnemen. De bedrijven die hieronder vallen, draaiden door doorgevoerde reorganisaties beter, maar kampten met ongunstige valuta en hogere pensioenen. Zonder deze twee posten was het bedrijfsresultaat voor heel Akzo Nobel 9 procent lager.