DEN HAAG - Langdurig werklozen krijgen vanaf volgend jaar met bijvoorbeeld loonkostensubsidies meer steun om weer aan de slag te komen.

Tegelijkertijd wordt de WW ook zo aangescherpt dat ze sneller een baan moeten accepteren, ook al is de functie slechter betaald dan hun uitkering.

Aanpassingen

Dat blijkt uit aanpassingen op de begroting Sociale Zaken die minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Ahmed Aboutaleb donderdag bekend hebben gemaakt.

Donner zei dat hij het zich "niet kan permitteren om achterover te leunen" nu er sprake is van een recordaantal vacatures, terwijl een nog grote groep mensen afhankelijk is van een uitkering.

Banenplan

Donner stelde dat oorspronkelijk rekening was gehouden met een banenplan van werkgevers om de komende drie jaar 200.000 langdurig werklozen aan werk te helpen.

De werkgevers hebben echter hun plan ingetrokken, omdat het kabinet voorlopig niet het ontslagrecht wil versoepelen.

Ontslagrecht

Volgens de CDA-bewindsman moet nu blijken of tegenstanders van een versoepeling van het ontslagrecht, zoals vakbonden en coalitiegenoten PvdA en ChristenUnie, gelijk hebben.

Hij wees erop dat zij altijd geroepen hebben dat er genoeg banen zijn om ook gehandicapten, ouderen en langdurig werklozen aan de slag te krijgen en te houden.

UWV

De bedoeling is dat uitkeringsinstituut UWV straks bepaalt of voor een WW'er loonkostensubsidie nodig is. Voorwaarde is dat werkgevers de werklozen voor een reguliere vacature vragen en er uitzicht is op een gewone aanstelling. De werkgever krijgt maximaal een jaar hoogstens de helft van het minimumloon vergoed.

Donner

Donner wil ook dat er zo min mogelijk langdurig werklozen bijkomen. Circa 80 procent van de WW'ers vindt binnen een half jaar werk, maar daarna wordt het steeds lastiger.

Daarom moeten vanaf 1 juli 2008 mensen na een half jaar voortaan ook een functie accepteren die onder hun opleidingsniveau ligt.

Baan

Na een jaar moeten WW'ers zelfs een baan accepteren die minder betaalt dan de uitkering. Het verschil met de uitkering wil Donner tijdelijk aanvullen. Ook mogen mensen die hun baan weer verliezen, terugvallen op hun oude WW-uitkering die is gebaseerd op een hoger salaris.

Aboutaleb werkt ondertussen door aan een plan van zijn voorganger Henk van Hoof om mensen vanuit de bijstand met behoud van uitkering twee jaar lang in zogeheten participatiebanen te laten werken.

Daarbij wil hij wel regelen dat deze mensen extra beloond worden voor hun werk en minimaal één werkdag naar school gaan.