DEN HAAG - De komende drie jaar moeten 90.000 mensen met onvoldoende opleiding al werkend alsnog een diploma halen in zogeheten leer-werktrajecten.

Zo is het onder meer de bedoeling om 20.000 werkende jongeren tussen de 18 en 23 jaar in 2011 alsnog een diploma te laten halen op minimaal niveau 2 van het mbo.

Project

Dat hebben de staatssecretarissen Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) en Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) donderdag aangekondigd voor het project 'Leren & Werken'.

Met de vergrijzing moeten meer mensen, en ook tot op latere leeftijd, aan het werk en daarvoor moet het opleidingsniveau omhoog. Leer-werktrajecten worden vooral ingezet in sectoren met de grootste personeelstekorten, zoals de zorg, techniek, onderwijs en de agrarische sector.

Angst

Bovendien zijn op dit moment ongeveer 90.000 jongeren aan het werk, terwijl ze nog geen fatsoenlijk diploma hebben. De angst bestaat dat wanneer de economie straks minder goed draait en de werkloosheid stijgt, deze jongeren als eerste op straat komen te staan en moeilijk aan een nieuwe baan zijn te helpen.

In het kader van het project Leren & Werken zijn de laatste twee jaar al 26.000 zogenoemde duale trajecten gecreëerd, waarbij mensen al werkend leren.

Verder is ruim 13.000 keer door het Erkennen van Verworven Competenties (EVC), zoals werkervaring, werkenden mogelijk gemaakt om alsnog een diploma te halen.

Aboutaleb

Door EVC's worden volgens Aboutaleb vooral ouderen op de arbeidsmarkt geholpen. Een grote generatie mensen heeft op papier alleen een lagere opleiding, maar zit door werkervaring eigenlijk op mbo-niveau qua kennis.

"Als iemand op zoek moet naar een nieuwe baan met alleen lts maakt hij nauwelijks kans op de arbeidsmarkt, maar met een mbo-diploma wel", aldus Aboutaleb.

Flexibel

Staatssecretaris Van Bijsterveldt werkt nu nog met zeven regionale opleidingscentra (ROC's) eraan om het middelbaar beroepsonderwijs zo flexibel te maken dat werkenden en uitkeringsgerechtigden het hele jaar door op de scholen terecht kunnen.

In januari moeten de plannen van aanpak klaar zijn. Volgens haar komen de onderwijskosten voor rekening van zowel de overheid als werkgevers, omdat het in ieders belang is dat er voldoende goed geschoolde werknemers zijn.