DEN HAAG - Als een overheidsinstantie niet binnen de wettelijke termijn een besluit neemt over een vergunningaanvraag, moet de aanvrager die vergunning veel vaker automatisch krijgen.

Dit voorstel van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) wordt vrijdag behandeld in de ministerraad.

De twee bewindslieden brengen de verruiming van dit principe van 'lex silencio positivo' aan de orde in de ministerraad, hoewel de Raad van State er geen voorstander van is.

Hierover zijn afspraken gemaakt in het regeerakkoord, als onderdeel van het beleid om burgers en bedrijven minder lastig te vallen met overbodige of onnodig ingewikkelde regels.