DEN HAAG - Minister Camiel Eurlings (Verkeer) slaagt er nog niet in om het wantrouwen over de kilometerheffing weg te nemen bij de oppositiepartijen VVD, SP en PVV. Dat bleek donderdag tijdens het jaarlijkse begrotingsdebat in de Tweede Kamer.

DEN HAAG - Minister Camiel Eurlings (Verkeer) slaagt er nog niet in om het wantrouwen over de kilometerheffing weg te nemen bij de oppositiepartijen VVD, SP en PVV. Dat bleek donderdag tijdens het jaarlijkse begrotingsdebat in de Tweede Kamer. De minister bezwoer opnieuw dat de invoering van betalen per gereden kilometer vanaf 2011 niet mag leiden tot hogere lasten bij de automobilist. "Dit systeem is eerlijk", aldus Eurlings. "Mensen gaan niet meer betalen."

Met name VVD-fractiespecialist Paul de Krom bleek een geharnast tegenstander. "U bent niet eerlijk, u draait. Tot nu toe heeft dit kabinet de automobilist uitgeschud met honderden miljoenen euro's aan lastenverzwaringen. Het is goed als dit kabinet en deze minister snel vertrekken."

De PVV en de SP vinden de kilometerheffing ook oneerlijk, omdat veel automobilisten geen keuze hebben, ze moeten wel rijden in de file en de oppositiepartijen vrezen dat deze mensen straks veel duurder uit zijn.

Forse investeringen

De SP vindt net als GroenLinks dat er meer moet worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer, zodat forenzen en andere weggebruikers een goed alternatief krijgen voor de file. PVV-fractiespecialist Barry Madlener verwacht meer heil van forse investeringen in extra snelwegen.

Eurlings is het niet eens met de kritiek. Hij wees herhaaldelijk op de brede steun die er bestaat voor zijn plannen, onder meer bij de ANWB, bij het bedrijfsleven en bij een meerderheid in de Tweede Kamer.

"Dit is een belangrijke mijlpaal", zei Eurlings. "Na bijna een kwart eeuw discussie zijn we eindelijk het point of no return voorbij."