DEN HAAG - Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) mogen geen prijzen afspreken via een cao. Dergelijke minimumtarieven zouden de concurrentie tussen zelfstandig ondernemers te veel beperken.

Dat schrijft de mededingingingsautoriteit NMa woensdag in een zogenoemd visiedocument.

Ondernemers

"Zzp'ers zijn ondernemers, géén werknemers. Het staat werkgevers en vakbonden vrij om een cao af te sluiten, maar zij mogen hierin geen minimumtarieven voor zzp'ers vastleggen", aldus de NMa.

"Het is niet de bedoeling dat onnodige en ernstige concurrentiebeperkingen gerechtvaardigd worden door er het etiket 'cao' op te plakken".

De NMa onderzocht de positie van zzp'ers naar aanleiding van de cao voor musici in symfonieorkesten. Daarin waren voor het eerst minimumtarieven opgenomen voor remplaanten. De betreffende cao vervalt per augustus 2008 en wordt vervangen door een arbeidsovereenkomst waarin geen ondergrens is vastgelegd voor de honoraria van freelancers.

Verstandig

Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) noemt het besluit van de NMa in een reactie 'verstandig'. "De cao regelt de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het past niet om daarin ook de relatie van een opdrachtnemer met zijn opdrachtgever te regelen." Bovendien zijn zzp'ers geen partij bij cao-onderhandelingen. Dat betekent volgens PZO dat derden buiten hen om over hun tarieven zouden onderhandelen.