AMSTERDAM - Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de daling van het aantal WW-uitkeringen. Dit concludeert het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) donderdag op basis van cijfers over oktober. Volgens een LISV-woordvoerder ligt het voor de hand dat de stabilisering met de verslechterende economie te maken heeft.

In oktober werden in totaal 162.700 uitkeringen voor werkloosheid (WW) verstrekt. Er kwamen circa 20.300 nieuwe uitkeringen bij, tegen zo'n 20.500 die werden beëindigd. In september daalde het totaal aantal uitkeringen nog met 2600, nu gaat het nog maar om ruim honderd.

In september signaleerde de opdrachtgever van de uitvoeringinstellingen voor de sociale zekerheid, zoals Cadans, GAK en GUO, al dat de daling van het aantal mensen met een uitkering voor werkloosheid licht afneemt. Het was volgens de woordvoerder toen echter nog te vroeg om aan te nemen dat de invloeden van de slechter wordende economie merkbaar werden.

Het aantal mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WAO) is in oktober verder toegenomen. Er zijn ongeveer 1500 mensen met zo'n uitkering bijgekomen, waardoor er in totaal nu 961.300 WAO'ers zijn.