VOORBURG - Het opleiden van werknemers is de afgelopen zes jaar fors duurder geworden. De jaarlijkse uitgaven van bedrijven per werknemer zijn gestegen van minder dan 2000 euro in 1999 tot 2360 euro in 2005.

Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Desondanks zijn de totale uitgaven aan cursussen en opleidingen met ongeveer 3,1 miljard euro vrijwel gelijk gebleven. Dat komt doordat het het aantal deelnemers en opleidingsuren in 2005 ten opzichte van 1999 is afgenomen.

Stijging

De kosten per opleidingsuur stegen van 1999 tot en met 2005 met 60 procent tot 66 euro. Dat is een fors hogere stijging dan de inflatie, die over dezelfde periode 16 procent bedroeg.

Het aantal uren besteed aan een opleiding nam af van ruim 75 miljoen in 1999 naar bijna 47 miljoen in 2005.