DEN HAAG - De Arbeidsinspectie gaat komende jaren gerichter controleren in sectoren en bij bedrijven met gevaarlijk werk, een grote kans op ongevallen en waar regels vaker worden overtreden.

Zo zijn de risico's voor personeel over het algemeen hoger in de bouw, industrie, afvalbranche en in de sociale werkplaatsen. Veilige en bonafide werkgevers worden zoveel mogelijk met rust gelaten.

Dat staat in het woensdag gepubliceerde Jaarplan 2008 en de Meerjarenstrategie voor de komende vier jaar van de Arbeidsinspectie. Deze plannen dragen het motto: "Hard waar het moet, zacht waar het kan". Op het gebied van arbeidsomstandigheden, werk- en rusttijden zijn er voor komend jaar 36 inspectieprojecten gepland, waarvan er acht dit jaar al zijn begonnen.

Inspectiekans

In totaal wordt in 2008 met ongeveer 20.000 controles op de werkvloer bijna evenveel gecontroleerd op veilig werk als dit jaar. Afgezet naar het aantal bedrijven en instellingen is er een gemiddelde inspectiekans van eens in de ruim dertig jaar. Daarom is het volgens de inspectiedienst zaak om controles vooral daar uit te voeren waar de problemen het grootst zijn.

Bovendien hebben werkgevers en werknemers door de nieuwe Arbowet die dit jaar is ingevoerd, meer ruimte gekregen om er samen voor te zorgen dat er veilig wordt gewerkt. Werkgevers die hun verantwoordelijkheid nemen en over wie geen klachten binnenkomen, wil de Arbeidsinspectie zo min mogelijk lastig vallen.

UWV

Om onnodige controles te voorkomen wordt ook steeds meer samengewerkt en informatie uitgewisseld met andere diensten, zoals uitkeringsinstituut UWV en de belastingdienst. Die samenwerking is ook van belang bij de aanpak van illegale arbeid en ontduiking van het wettelijk minimumloon.

Volgend jaar gaat de Arbeidsinspectie bij ruim 10.000 bedrijven controleren op illegale arbeid. Bij acht op de tien van deze controles wordt ook onderzocht of personeel niet wordt onderbetaald en uitgebuit. De afgelopen jaren werd telkens bij 23 procent van inspecties illegaal personeel aangetroffen. Naar schatting worden jaarlijks 54.000 tot 97.000 arbeidsplaatsen illegaal vervuld.