DEN HAAG - De belastingdienst stuurt deze week een miljoen belastingbetalers een brief en een folder om hen te waarschuwen voor een te hoge voorlopige teruggave. De kans is groot dat zij bij hun aanvraag voor een (maandelijkse) voorlopige teruggave, geen rekening hebben gehouden met het schrappen van een aantal aftrekposten.

Volgens het ministerie van Financiën heeft het Belastingsplan gevolgen voor onder meer de aftrek van lijfrentepremies en de fietsaftrek. Deze aftrekposten zijn geschrapt nadat de aanvraag voor een voorlopige teruggave moest worden ingediend. Als de belastingbetaler zijn aanvraag niet corrigeert, zal dat bij de definitieve aanslag alsnog gebeuren.

De belastingdienst biedt op zijn website de mogelijkheid om een correcte berekening te maken van de toegestane aftrekpost voor lijfrente. Die geldt alleen nog voor mensen met een pensioengat.