DEN HAAG - Militairen die driemaal op uitzending zijn geweest moeten een extra premie krijgen. Op die manier wil de Tweede Kamer de wegloop van personeel bij Defensie tegenhouden.

Dinsdag nam de Kamer een CDA-motie aan waarin de staatssecretaris van Defensie opdracht krijgt te onderzoeken of hij dit kan invoeren. Defensie heeft sinds de missie in Uruzgan steeds vaker te kampen met militairen die de krijgsmacht verlaten.

Overigens keert Defensie wel al bindingspremies uit om personeel binnenboord te houden. Volgens de laatste stand van oktober had het ministerie dit jaar in totaal 1,9 miljoen euro betaald aan 543 medewerkers.

Vaders

De staatssecretaris moet van de Kamer ook uitzoeken of het mogelijk is vaders met kinderen onder de een jaar vrij te stellen van uitzendingen. Maar dan moeten ze na afloop van die vrijstellingsperiode als eerste in aanmerking komen voor deelname aan de missie in het buitenland.

Ook wil de Kamer dat de regering uitzoekt of ze fiscale faciliteiten kan aanbieden aan de werkgevers van reservisten die uitgezonden worden.