DEN HAAG - Onderwijsminister Ronald Plasterk kan niet garanderen dat de extra investering van 1,1 miljard euro de dreiging van het lerarentekort volledig kan wegnemen. Zo hangt het van de economie af hoe goed scholen met bedrijven om werknemers kunnen concurreren.

Dat heeft hij dinsdag gezegd. "We doen wat we kunnen, en we weten wat we moeten doen", aldus Plasterk. Hij voegt daaraan toe: "Het is feitelijk onmogelijk om te zeggen, we gaan ervoor zorgen dat er nul vacatures zijn."

Over een maand begint Plasterk onderhandelingen met de vakbonden van leraren en de scholen zelf. Zij moeten onder andere instemmen met de versobering van een regeling waarmee oudere leraren minder mogen werken.

Opdraaien

Plasterk vindt het beeld onjuist dat zij moeten opdraaien voor de hogere lonen van alle docenten. Tegenover de bezuiniging van 100 miljoen op de ouderenregeling staat een investering van 1,1 miljard, stelt hij.

Bovendien krijgen leraren een premie als zij lang als docent aan de slag zijn. Deze premie heft volgens Plasterk de bezuiniging op de ouderenregeling op.

Steun

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen van Plasterk. Wel zorgt de manier waarop het extra geld over de docenten wordt verdeeld voor tweespalt.

De SP wil vasthouden aan een advies van Alexander Rinnooy Kan waarin de extra beloning wordt gekoppeld aan het opleidingsniveau van de leraar.

Presteren

CDA en PvdA steunen de minister om leraren die goed presteren, daar extra voor te belonen. De VVD en de PVV vragen zich echter af of scholen zich daar aan zullen houden.

Ook vindt een aantal partijen, waaronder PvdA, GroenLinks en ChristenUnie dat Plasterk te weinig aandacht besteedt aan het verminderen van de werkdruk van leraren.

Conciërges

In de plannen voor een betere positie voor leraren is wel 20 miljoen gereserveerd om meer conciërges in de vier grote steden aan te stellen. Voorwaarde is wel dat de steden en plaatselijke woningcorporaties geld bijdragen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs stelt dat die partijen daartoe bereid zijn.

Dijksma verwacht uiteindelijk 1500 tot 1600 conciërges op de scholen te kunnen aanstellen. Het is de bedoeling dat deze medewerkers de docenten ontlasten. Met dat doel wil de staatssecretaris ook zo veel mogelijk overbodige regels voor scholen schrappen.