DEN HAAG - De Nederlandse groothandel groeit in het huidige en komende jaar harder dan het totaal van het bedrijfsleven.

De afzet van de groothandelsondernemingen stijgt in 2007 en 2008 met ruim 14 procent. Dat heeft het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) dinsdag bekendgemaakt.

Met de winstgevendheid zit het in de groothandel ook goed. De winst van de groothandelsondernemingen neemt volgens de NVG dit jaar toe met meer dan 15 procent en volgend jaar met dik 11 procent.

Export

De groothandel is in omzet gemeten goed voor een kwart van de omzet van het totale bedrijfsleven. Bijna de helft van de export van Nederland verloopt via de groothandel. De export zal komend jaar met 24 procent toenemen, zo verwacht NVG-voorzitter Herman de Boon.

Op de binnenlandse markt zal de omzetgroei licht vertragen, stelt De Boon. De afgelopen drie jaar steeg de omzet op Nederlandse bodem met 19 procent. In het buitenland zag de groothandel de omzet in dezelfde periode met bijna 26 procent stijgen.

Startende bedrijven

De NVG meldde verder dat het aantal groothandelsbedrijven toeneemt. Van rond de 50.000 in 2001 zijn dat er momenteel ongeveer 62.000. Van de startende bedrijven in 2006 was 7 procent een groothandelsbedrijf.

De koepelorganisatie stoort zich aan de files, die de sector jaarlijks zo'n 1,4 miljard euro zouden kosten. De groothandel kan door de vele files niet voldoen aan de eisen van klanten aan distributie, aldus De Boon. De nieuwe verpakkingsbelasting belemmert bovendien de exportkansen, stelt de NVG-voorzitter.

De NVG laat weten per 1 januari van komend jaar samen te werken met werkgeversorganisatie VNO-NCW, om de belangen van de sector beter te kunnen behartigen.