ROTTERDAM - Om bouwvakkers langer gezond aan het werk te houden, gaat de sector het bovenmatig overgewicht onder het personeel aanpakken.

Gemiddeld kampt 64 procent van de werknemers in de bouw met overgewicht, tegen circa de helft van de Nederlandse volwassenen. Bovendien heeft 15 procent van de bouwvakkers obesitas, terwijl het landelijk gemiddelde 10 procent bedraagt.

Met deze cijfers kondigde de Stichting Arbouw, een samenwerkingsverband van werkgevers en vakbonden, op vier verschillende bouwplaatsen in het land aan dat het tijd wordt voor actie.

Een gezonde leefstijl is volgens de sector nodig om met de vergrijzing de gemiddeld steeds oudere bouwvakkers in Nederland langer aan de slag te houden.

Gezonde lunch

Arbouw probeerde maandag bouwvakkers die bezig waren in de Capelse nieuwbouwwijk Fascinatio, onder de rook van Rotterdam, te verleiden tot een gezonde lunch van kok Joop Braakhekke.

Ook is het VU Medisch Centrum gevraagd te onderzoeken hoe de leefstijl in de bouw verbeterd kan worden. Komend voorjaar moeten uit dat onderzoek concrete maatregelen voortvloeien.

Fitheidsnorm

Acht op de tien bouwvakkers voldoet niet aan de zogeheten fitheidsnorm. Ze zouden gezonder kunnen gaan eten, maar ze blijken minder te roken dan de gemiddelde Nederlander en niet bovenmatig alcohol drinken.

Bovendien hebben bouwvakkers al een fysiek zwaar beroep, maar de bewegingen tijdens het werk zijn vaak eenzijdig. Daardoor lopen ze risico op klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Obesitas

Vooral ouderen hebben gezondheidsklachten. Driekwart van hen kampt met overgewicht en 18 procent heeft obesitas. Ruim een kwart van de 55-plussers in de bouw heeft een matig werkvermogen en 6 procent een slecht.

Het ziekteverzuim onder de bouwvakkers is onder die van 55 jaar en ouder met 6,2 procent ook hoger dan het gemiddelde van 4,6 procent in 2006.

Ongelukken

Arbouw is tevreden dat het ziekteverzuim vorig jaar lager is uitgekomen dan het gemiddelde van 5 procent in 2005. Tevens is het aantal dodelijke ongelukken afgenomen van elf in 2005 naar acht in 2006.