DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk van Onderwijs krijgt een golf van kritiek over zich uitgestort, omdat hij overweegt studenten die een masteropleiding volgen meer collegegeld te laten betalen. Optie is ook om hen voor dat laatste jaar geen beurs maar een lening te verstrekken.

ChristenUnie-fractiewoordvoerder Arie Slob spreekt van "slechte timing" van Plasterk om nu met dit idee te komen. De verhoging van het collegegeld waarover de Tweede Kamer dinsdag met de minister praat, "is al heftig genoeg".

De CU is daarnaast "al helemaal niet happig" op introductie van het leenstelsel. Dat geldt ook voor het CDA. Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk is onder bepaalde omstandigheden verder niet tegen differentiatie van de collegegelden in de masteropleiding.

"Ik ben blij dat Plasterk het voorstel loskoppelt van bezuinigingen. Er mag geen geld worden weggehaald bij universiteiten of studenten, het moet worden gebruikt voor verbetering van het bachelor-mastersysteem."

SP

De SP wijst het idee resoluut af. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt er niet mee verhoogd, aldus Kamerlid Renske Leijten.

Tofik Dibi (GroenLinks) houdt ook de boot af. Bezuinigingen omdat 80 procent van de bachelorstudenten doorstudeert, zijn wat Dibi betreft niet aan de orde.

"Als je af wil van de 'zesjescultuur' en van Nederland een kenniseconomie wil maken, kun je je dit soort uitspraken niet veroorloven", zei hij in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

Hoger opgeleiden

Doekle Terpstra, voorzitter van koepelorganisatie HBO-Raad, is niet pertinent tegen. Er zijn juist meer hoger opgeleiden nodig, maar daarbij is vooral nood aan meer beroepsgeörienteerde masteropleidingen.

Er valt volgens hem best wel wat voor te zeggen om meer geld te vragen aan studenten (of hun werkgever) die jaren later een master doen om hun positie te verbeteren.

Onbegrijpelijk

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Landelijke Studenten Overleg (ISO) zijn fel tegen. "Onbegrijpelijk dat een minister van Onderwijs dit zegt", aldus voorzitter Lisa Westerveld.

Het ISO wijst op recent onderzoek van het maandblad SUM waaruit blijkt dat 87 procent van de bachelorstudenten zichzelf niet goed voorbereid vindt.