DEN HAAG - Zelfstandigen die asbestslachtoffer zijn, komen vanaf 1 december in aanmerking voor een schadevergoeding. Dat maakte het ministerie van VROM donderdag bekend.

Het ministerie heeft jaarlijks 2 miljoen euro gereserveerd voor uitkeringen. Naar verwachting zullen jaarlijks 100 tot 120 mensen een beroep doen op de regeling. Eerder werd er al geld vrijgemaakt voor werknemers die kampen met gezondheidsklachten nadat ze waren blootgesteld aan asbest.

De financiële tegemoetkoming wordt niet zomaar uitgekeerd. Mensen moeten minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond in de periode dat de asbestbesmetting ook daadwerkelijk de oorzaak kan zijn van de ziekte op het moment dat die geconstateerd wordt.