De bank liet donderdag weten uit te gaan van een groei van 0,7 à 1,7 procent, eerder ging de bank nog uit van 2,1 à 3,1 procent

FRANKFURT - De Europese Centrale Bank

Opleving

De bank tekende er in haar maandverslag van december wel bij aan dat de percentages een opleving in de loop van 2002 maskeren. In 2003 trekt de economie verder aan en kan de groei uitkomen op 2 à 3 procent.

Voor dit jaar verlaagde de ECB zijn groeiraming van 2,2 à 2,8 procent tot 1,3 à 1,7 procent. De percentages die de bank in juni noemde, waren al lager dan eerdere prognoses.

Vorig jaar besloot de ECB om tweemaal per jaar groeiramingen te geven. De bank liet toen weten dat de markten er niet te veel aandacht aan moesten besteden en dat ze zelf de ramingen niet als vast uitgangspunt zou hanteren.

De prognoses zijn opgesteld aan de hand van de veronderstelling dat de rente en de wisselkoersen niet veranderen. De ramingen zijn niet de beste indicatie voor toekomstige groei, omdat het rentebeleid tussentijds kan worden aangepast om de inflatie te beteugelen, aldus de ECB.

Onzekerheid

Bovendien zijn de vooruitzichten omringd door een hoge mate van onzekerheid, zoals vaak het geval is als er spake is van een ommekeer in de economische bedrijvigheid, zo liet de bank verder weten. Die onzekerheid is nu extra groot ten gevolge van de terreuraanslagen in de Verenigde Staten.

De gevolgen van die aanslagen voor de binnenlandse vraag in de eurolanden zijn maar tijdelijk. De particuliere bestedingen zullen op peil blijven. Voor een deel komt dat door belastingverlagingen in enkele landen.

Inflatie

De ECB maakte donderdag ook bekend zijn ramingen van de inflatie te hebben gewijzigd, zij het lang niet zo sterk als die van de economische groei. De geldontwaarding in de eurolanden komt dit jaar met 2,6 à 2,8 procent wat hoger uit dan de 2,3 à 2,7 procent die de bank in juni noemde.

Het komende jaar neemt de inflatie af tot 1,1 à 2,1 procent. In de vorige prognose werd 1,2 à 2,4 procent genoemd. In 2003 zakt het percentage verder tot 0,9 à 2,1.