AMSTERDAM - De algehele malaise in de technologiemarkt heeft Versatel ertoe gedwongen zijn verwachtingen nogmaals naar beneden bij te stellen. Het kabel- en telecombedrijf meldde donderdag dat de bruto-omzet dit jaar 49 à 54 procent zal toenemen, in plaats van de eerder veronderstelde 54 à 60 procent.

Bekijk video

De bruto-omzet over 2000 bedroeg 181,5 miljoen euro (f 400 miljoen). De bijstelling van donderdag betekent dat Versatel over hooguit een bruto-omzet van 279,5 miljoen euro (f 616 miljoen) denkt te halen.

Ook in augustus kwam Versatel al met een omzetwaarschuwing. Voor die tijd ging het telecombedrijf nog uit van een omzetstijging van tot 71 procent.

De vooruitzichten voor komend jaar geven eveneens weinig reden tot vreugde. Pas in de tweede helft van 2002 denkt Versatel winst te maken, en dan gaat het niet om nettowinst maar om een positief resultaat voor belastingen, interest, afschrijvingen en afschrijving van goodwill (het zogeheten ebitda).

Als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden en matige prestaties teert Versatel verder in op zijn financiële positie. Eind september noteerde de Amsterdamse onderneming een negatief werkkapitaal van 167 miljoen euro. Eind december denkt Versatel tussen de 625 en 675 miljoen euro aan liquide middelen te hebben. In augustus maakte het bedrijf nog melding van een kasvoorraad van miljard euro.

De huidige financiële positie stelt Versatel nog twee jaar in staat geplande investeringen te doen en eventuele verdere verliezen op te vangen. Als de situatie niet verandert zal het bedrijf, onder de huidige kapitaalsstructuur, mogelijk niet in staat zijn vanaf begin 2004 financiering aan te trekken, aldus Versatel.