'Basisinkomen zorgt voor meer laagbetaald werk'

DEN HAAG - Het invoeren van een basisinkomen kan ervoor zorgen dat mensen die nu moeilijk aan de slag komen toch een baan krijgen. De overheid zou via een fiscale gift hun inkomen moeten aanvullen, zodat ze goedkoper en dus aantrekkelijker worden voor werkgevers.

Oud-topambtenaar Ad Geelhoed heeft dat gezegd in een boek dat donderdag is verschenen ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Adviseur

Geelhoed, die onder meer de hoogste ambtelijke adviseur was van premier Wim Kok, overleed in april van dit jaar. Het interview met hem dateert van enkele maanden voor zijn dood.

Geelhoed kijkt in het vraaggesprek terug op een rapport dat de WRR in de jaren '80 publiceerde, toen hij zelf ook deel uitmaakte van het adviesorgaan. De WRR pleitte daarin voor de introductie van een basisinkomen voor iedereen boven de 18 en het schrappen van het minimumloon.

Rapport

"De bewindslieden op Sociale Zaken wisten niet hoe snel ze het rapport van tafel moesten krijgen", aldus Geelhoed. "Maar het grappige is dat ik de analyse uit dat rapport nog steeds deel. Ook in de huidige context."

Volgens Geelhoed zou een vorm van een basisinkomen kunnen bijdragen aan de integratie van allochtonen. "Veel allochtone jongeren behoren tot de voortijdige schoolverlaters. Die hebben de keuze tussen ledigheid en bajes, om het cru te zeggen. Wil je dat voorkomen, dan moeten ze naar de arbeidsmarkt."

Jongeren

Bedrijven zitten echter niet op ze te wachten, omdat ze te weinig presteren om een behoorlijk salaris waar te maken. "Als je dan een systeem hebt waarbij voor de werkgever de arbeidskosten laag blijven én de jongeren een inkomen krijgen waarvan ze kunnen bestaan, krijg je een win-win-situatie."

Dat het idee in de jaren '80 niet aansloeg, kwam volgens Geelhoed vooral door de verkeerde presentatie. De nadruk lag te veel op het basisinkomen. "We hadden het meer moeten brengen als een manier om de arbeidsmarkt weer op gang te krijgen."

Tip de redactie