Werknemer in nadeel bij ontslagprocedure via CWI

DEN HAAG - De werknemer is de dupe van de ontslagprocedure via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De procedure verloopt niet eerlijk, omdat die meer is gericht op de belangen van de werkgever dan die van de werknemer.

Dat concludeert de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer, die een onderzoek instelde omdat hem klachten hadden bereikt. Het verbaast hem dat er zo veel in het oog springende gebreken zijn.

De meeste tekortkomingen in de procedure zijn in het nadeel van de werknemer, aldus het rapport. Ook merkt de ombudsman op dat er al tientallen jaren kritiek is, maar dat daar weinig mee is gedaan.

Buiten proportie

Volgens het CWI is het negatieve oordeel "buiten proportie en niet gestaafd door de onderzoeksresultaten". Het stelt dat er weinig klachten zijn.

Sinds 2002 heeft het CWI 390.000 ontslagaanvragen behandeld. Bij de ombudsman zijn maar zestig klachten binnengekomen en de helft daarvan was ongegrond.

Als een werkgever personeel wil ontslaan, heeft hij een ontslagvergunning nodig. Hij kan kiezen voor de kantonrechter stappen of het CWI.

Sterker

In de CWI-procedure staat de werkgever sterker dan de werknemer, aldus de ombudsman. Zo krijgt hij meer en actuelere informatie. Ook wordt aan de werkgever zo nodig extra informatie gevraagd.

Dat gebeurt niet bij de werknemer. De ombudsman vindt dat dit wel moet en adviseert zo nodig beide partijen mondeling te horen. Nu gaat de hele procedure schriftelijk.

Namen

Ook beveelt de ombudsman aan namen bekend te maken van leden in de ontslagcommissie die het CWI adviseert. In die commissie zit zowel een vertegenwoordiger van werkgevers als een van werknemers.

Zij blijven anoniem, waardoor betrokken partijen geen bezwaar kunnen maken als een lid bevooroordeeld zou zijn.

Een medewerker van het CWI fungeert als voorzitter van de commissie. Om de schijn van partijdigheid te vermijden, mag die niets te maken hebben gehad met de voorbereiding van de ontslagaanvraag. Maar niet bij alle CWI-vestigingen wordt daar de hand aan gehouden.

Rapport

Het ministerie van Sociale Zaken gaat het rapport van de ombudsman goed bekijken volgens een woordvoerster. Maar het wil wel alvast benadrukken dat uit eerder onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen niet is gebleken dat er sprake is van een oneerlijke procedure bij het CWI, dan wel "van een procedure waarvan de werknemer de dupe is".

Vakcentrale FNV vindt dat er op papier niets mis is met de procedure. "De ombudsman gebruikt grote woorden op basis van dertig incidenten", aldus de FNV.

Tip de redactie