Brussel wil boeren minder steunen

BRUSSEL - Boeren in de Europese Unie zouden voortaan flink minder steun van de unie moeten krijgen. De steun voor graan- en melkprijzen kan verdwijnen en boeren zouden minder snel in aanmerking voor subsidies moeten komen.

De Europese Commissie heeft dat dinsdag gesteld in een inspraaknota over landbouwbeleid na 2013. Europees commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw) spreekt van een 'gezondheidscontrole' van het landbouwbeleid, de een na grootste uitgavenpost van de EU.

Afschaffing

De commissaris oppert de limieten voor de melkproductie (melkquota) gestaag te verruimen tot afschaffing in 2015. De opkoop van graan en maïs voor prijsondersteuning kan helemaal verdwijnen, behalve wellicht voor het graan voor brood.

Nieuw is dat Brussel de grootste ontvangers van landbouwsubsidies wil korten. Wie meer krijgt dan bijvoorbeeld 100.000 euro per jaar, zal zien dat er steeds een bedrag wordt ingehouden. Idee is tegelijk om de allerkleinste boeren te weren uit het landbouwbeleid. Het minimum van 0,3 hectare kan omhoog.

Discussie

Commissaris Fischer Boel noemt de ideeën een startschot voor een discussie in de komende maanden. "We stellen vragen. En ik heb niet alle antwoorden in mijn handtas", zei de politica, die zelf een van de grootste boerderijen van Denemarken bezit.

Landbouworganisatie LTO Nederland spreekt over "een reeks goede stappen". Nu de markt steeds meer leidend wordt, past het om de quota's te verruimen en ruimte te geven aan ondernemerschap, vindt voorzitter Albert Jan Maat.

Innovatie

LTO vindt wel dat er een Europees landbouwbeleid moet blijven bestaan. "Ondersteuning van de agrarische sector in de sfeer van innovatie, kennis en structuurverbetering blijft daarom broodnodig."

Aanpassing van het Europese landbouwbeleid is volgens Brussel ook nodig wegens de geplande toetreding van Turkije. De vele Turkse boeren zouden anders vele miljarden euro's aan steun moeten krijgen. De EU-begroting zou dat amper aankunnen, klaagde EU-commissaris Dalia Grybauskaite (begroting) recent nog.

Tip de redactie