AMSTERDAM - Het Telegraaf-concern brengt vrijdag eenproefeditie uit van Holland Insight, een Engelstalige krant. Dekrant is bestemd voor Engelssprekenden die in Nederland wonen enEngelstalige bezoekers. Als de doelgroep voldoende belangstellingtoont voor het testnummer, dan komt Holland Insight vanaf septemberwekelijks uit.

Het proefnummer wordt verspreid in een oplage van 15.000exemplaren en is onder meer te vinden in de winkels van Ako enPrimera. De krant is vanaf vrijdag ook beschikbaar opwww.hollandinsight.nl.

Kwaliteitskrant

"Holland Insight is een kwaliteitskrant, die bericht over talvan terreinen, zoals politiek, economie, cultuur en sport," zeihoofdredacteur James Dorsey donderdag. Dorsey meende dat ervoldoende potentiële lezers zijn. "In Nederland wonen circa.000 'eerste generatie' Engelssprekenden." Ook is er jaarlijkssprake van een miljoenenstroom van Engelssprekende zakenmensen entoeristen.

Het Telegraaf-concern moet formeel nog het groene licht gevenvoor de nieuwe, wekelijks verschijnende krant, maar Dorsay gelooftin het initiatief. "Er is uitgebreid marktonderzoek gedaan."Volgens hem ligt er dan ook een "aanmerkelijk hogere oplage" inhet verschiet dan de 15.000 stuks van het testnummer.