Kamer duldt geen ontslag onder agenten

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer eist dat de komende bezuinigingen bij de politie niet ten koste gaan van uitvoerend personeel. Coalitiefractie CDA en de oppositiepartijen SP en VVD zullen niet accepteren dat hierdoor minder agenten de straat op kunnen.

Dat is maandagavond gebleken tijdens een debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De politie moet van het departement volgend jaar 25 miljoen euro bezuinigen. Dat bedrag loopt op tot 100 miljoen euro in 2011.

Samenwerking

Minister Guusje ter Horst verwacht dat de politiekorpsen het grootste deel van de bezuiniging kunnen bereiken door betere samenwerking, bijvoorbeeld met de inkoop van materieel. Uitvoerend personeel wordt wat haar betreft pas in de laatste plaats geraakt door de kostenreductie, maar de minister wil ontslag op de werkvloer niet helemaal uitsluiten.

De bewindsvrouw vindt dat de politie vooral haar taak goed moet uitvoeren. Of dat nu met een paar agenten meer of minder gebeurt, noemt ze minder interessant. De politie telt momenteel ongeveer 53.500 werknemers.

Garanties

CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp kan niet leven met die opstelling en wil harde garanties dat er geen enkele agent wordt ontslagen: "Want als je de deur maar op een kier zet, vrees ik dat het toch misgaat." Ook de VVD en de SP willen de minister houden aan de afgesproken politiesterkte.

Minister Ter Horst heeft aangegeven dat een ontslagronde onder agenten onwaarschijnlijk is, omdat het zou botsen met het streven van dit kabinet om vijfhonderd extra wijkagenten en vijfhonderd extra forensisch experts aan te stellen. De politiesterkte ligt momenteel op schema.

De SP heeft tijdens het debat ook een tienpuntenplan op tafel gelegd om het werk van de politie te verbeteren en prettiger te maken. Kamerlid Ronald van Raak wil af van het "georganiseerd wantrouwen", zoals hij de verplichte rittenregistratie en een gedetailleerde urenverantwoording noemt.

Onderzoek

Ter Horst zal de kritiekpunten laten meenemen in een onderzoek naar de administratieve rompslomp bij de politie, maar is sceptisch over de haalbaarheid van de SP-voorstellen om dit soort verantwoording af te schaffen.

De minister heeft in het overleg ook duidelijk gemaakt dat agenten vanaf 2009 jaarlijks een fitheidstest moeten afleggen. Dienders die een minder goede conditie hebben, krijgen dan nog drie jaar de tijd om aan de normen te voldoen. Vanaf 2012 kan een agent die niet fit genoeg is, worden onslagen.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie