DEN HAAG - Over het spoor kunnen veel meer treinen rijden dan nu gedacht. Over het drukste deel van het netwerk rijden nu twaalf treinen per uur, maar door een reeks slimme aanpassingen kunnen al voor 2012 circa dertig treinen rijden over datzelfde tracé.

In de Randstad kan het spoorboekje dan worden afgeschaft. Dat stelt spoorbeheerder ProRail in een reactie op het Actieplan Spoor, dat minister Camiel Eurlings van Verkeer maandag presenteerde op het Centraal Station in Den Haag. "We moeten af van 'het kan niet' en gaan voor 'hoe kan het wel"', aldus ProRail-topman Bert Klerk.

Seinen

Het spoornetwerk in Nederland geldt als een van de drukste ter wereld. De capaciteit kan echter nog flink omhoog. Met het verplaatsen van seinen kunnen treinen dichter op elkaar rijden.

Vermindering van kruisende treinen en de aanleg van snelle inhaalsporen helpen ook. ProRail wil onderhoud concentreren in de rustige daluren en in de nacht. Verlengde perrons bieden ruimte aan langere treinen.

Akkoord

Vrijdag ging het kabinet akkoord met het actieplan. Dat omvat onder meer de eerder in de Rijksbegroting opgenomen 200 miljoen euro voor investeringen in de komende vier jaar.

Tussen 2012 en 2020 volgen investeringen ter waarde van 4,5 miljard euro. Het kabinet heeft daarvoor overigens nog geen financiële dekking.

Groei

Het kabinet mikt jaarlijks op 5 procent groei op het spoor. De eerste jaren moet dat gebeuren met een reeks van 25 maatregelen die Eurlings maandag bekendmaakte.

De CDA-bewindsman wil bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen voor auto's fors uitbreiden, met nog eens 7000 tot 10.000.

Fietsers

Fietsers moeten hun rijwiel beter kunnen stallen met de komst van 20.000 parkeerplekken. De minister wil verder extra ruimte creëren door 'weesfietsen' zoveel mogelijk te verwijderen.

Het aantal mensen dat met de fiets van en naar het station reist, steeg de afgelopen jaren fors, van 23 naar 38 procent van het totaal aantal treinreizigers.

Studenten

Eurlings gaat met de Nederlandse Spoorwegen praten over mogelijkheden om afgestudeerden te verleiden met de trein te blijven reizen. Nu verliezen de ex-studenten vrijwel direct hun ov-jaarkaart en moeten ze het volle pond gaan betalen voor de trein. Eurlings denkt aan een gratis voordeelurenkaart in het eerste jaar na het afstuderen.

Oppositiepartijen

De oppositiepartijen VVD en GroenLinks vinden dat het kabinet veel te weinig geld in het spoor wil investeren.

Zowel de VVD als GroenLinks wijst erop dat het kabinet gespreid over de komende vier jaar "slechts" 200 miljoen euro steekt in het verbeteren van het spoor. Verder constateren ze dat toezeggingen voor grotere investeringen in de periode 2012-2020 financiële dekking missen.