RIJSWIJK - Vier op de tien verpleegkundigen scoort een onvoldoende voor rekenen. Dat blijk uit onderzoek van bureau Duo Market Research in opdracht van het vakblad Nursing.

Van de 125 verpleegkundigen die voor het onderzoek een rekentoets maakten, beantwoordde 9 procent alle vragen juist.

Door rekenfouten kunnen gezondheidsrisico's voor patiënten ontstaan, bijvoorbeeld als een verpleegkundige medicijnen verkeerd doseert.

Bijna dertig procent van de ondervraagden geeft aan wel eens zo'n fout gemaakt te hebben.