WOERDEN - Ziekenhuizen in Utrecht en Schiedam hebben een oplossing gevonden om het tekort aan operatie-assistenten weg te werken. De hospitalen bieden medewerksters zogeheten 'moedercontracten' aan, waarin rekening wordt gehouden met de schooltijden en vakanties van kinderen.

"Zo'n voorbeeld verdient navolging", jubelde voorzitter T. van der Kraan van de FNV Vrouwenbond woensdag. Volgens haar is het duidelijk genoeg: als een werkgever uitgaat van de wensen van potentiële werknemers, krijgt hij supergemotiveerd en betrokken personeel. "Als de nood maar hoog genoeg is, dan komen de oplossingen die uitgaan van de wensen van ouders met zorgtaken vanzelf", meent zij.

De werkuren van de operatie-assistentes in Utrecht en Schiedam zijn per dag korter. Daarnaast hoeven zij op woensdag niet te werken en kunnen zij per jaar twaalf weken onbetaald verlof opnemen. "Misschien is het even wennen en lastig inpassen", geeft Van der Kraan toe. "Maar het is een investering die op termijn meer rendement oplevert."